ศธจ.พะเยา เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice