ศธจ.พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” เพื่อปกป้องด้านสุขภาพโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดพะเยา จำนวน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น”

เพื่อปกป้องด้านสุขภาพโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดพะเยา จำนวน 10 โรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ณ แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice