ศธจ.พะเยา ให้การต้อนรับ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ให้การต้อนรับ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดี

ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice