ศธจ.พะเยา ได้ตรวจติดตาม พบปะ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ

ได้ตรวจติดตาม พบปะ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice