ศธจ.แพร่การตรวจติดตามการ Kick off ฉีดวัคซีนให้นักเรียน อายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี จังหวัดแพร่

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กล่าวรายงานการ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด–19 (Pfizer) ของจังหวัดแพร่ ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการตรวจติดตามการ Kick off ฉีดวัคซีนให้นักเรียน อายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี จังหวัดแพร่ “สร้างภูมิหื้อละอ่อนน้อยเมืองแป้ปลอดภัย สบายใจ๋เมื่อไปโรงเรียน” ทั้งนี้มีหน่วยงาน ทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ร่วมดำเนินกรรดังกล่าว ในการนี้มีกุมารแพทย์ นำโดยนายแพทย์พรชัย ลิ้มกมลทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ ดูแลการฉีดวีคซีนอย่างใกล้ชิด