ศธจ.แพร่การประชุม​การจัดงานวันครู​ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ. ศ. 2565 ของจังหวัดแพร่

วันที่​ 22​ ธันวาคม​ 2564​ เวลา​ 09.00​ น.​ นาย​อดุล​ เทพ​ก​อม​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​แพร่​ เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​การจัดงานวันครู​ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ. ศ. 2565 ของจังหวัดแพร่​ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา​ทุกสังกัด​ในจังหวัดแพร่​ เข้าร่วม​ประชุม​ เพื่อกำหนดแนวทาง การจัดงานวันครู ของจังหวัดแพร่ โดยในการจัดงานวันครูครั้งนี้​ จัดในหัวข้อแก่นสาระ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพ คนไทยสู่สากล” ตามแนวทางการจัดงาน วันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ 2565 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่