ศธจ.แพร่การประชุมชี้แจงการช่วยเหลือบรรเทา ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน จังหวัดแพร่

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ผ่านapplication zoom เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ร่วมกับโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน 20 โรงเรียน