ศธจ.แพร่ดำเนินการปฐมนิเทศ รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดำเนินการปฐมนิเทศ รับรายงานตัว ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 14 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ อาคารหอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่