ศธจ.แพร่ตรวจติดตามและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12-18 ปี กรณีเปลี่ยนใจและอายุครบ 12 ปี ของนักเรียนอำเภอเมืองแพร่

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ ตรวจติดตามและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12-18 ปี กรณีเปลี่ยนใจและอายุครบ 12 ปี ของนักเรียนอำเภอเมืองแพร่ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่