ศธจ.แพร่ตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัดแพร่

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายอรรถนนท์ อุดคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด เละกิจการนักเรียน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดแพร่ “เมืองแพร่เมืองงาม” ประเด็นที่ 7 วาระ “เมืองแพร่เมืองงาม” แนวทางที่ 5 “งามบ้านงามเมือง” คือ ต้องเป็นเมืองที่สะอาด บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบ และถนนหนทาง หน้าบ้านของแต่ละคน สะอาดงามตา ณ หมู่บ้านบ้านปง หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่