ศธจ.แพร่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อดูแลความเรียบร้อย และให้กำลังใจคณะกรรมการระดับสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง โรงเรียนระเบียบพิทยา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง โดยการจัดสอบดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด