ศธจ.แพร่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อดูแลความเรียบร้อย และให้กำลังใจคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนเทพนารี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน โดยการจัดสอบดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด