ศธจ.แพร่ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์และโรงเรียนเจริญศิลป์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่