ศธจ.แพร่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจากศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแชียงใหม่

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจากศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและเพื่อให้การขับเคลื่อนขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่