ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในนามคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1