ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่