ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10 /2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 นนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าทราเลขานุการในประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10 /2564 โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่