ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ กศจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่