ศธจ.แพร่ประชุมคณะทำงานดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ โรงพยาบาลประจำอำเภอ หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่