ศธจ.แพร่ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด -19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษา จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด -19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษา จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่พร้อมคณะ ชี้แจงแนวทางและหารือการดำเนินการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่