ศธจ.แพร่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายสุพจน์ จงสุขวรากุล เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่