ศธจ.แพร่ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่