ศธจ.แพร่ประชุมติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางจารุชา ถิรชานิธิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้นที่ 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่