ศธจ.แพร่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ (Video Conference)ระบบ Zoom โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่