ศธจ.แพร่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3/2564

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่