ศธจ.แพร่ประชุมวางแผนการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่