ศธจ.แพร่ประชุมวางแผนการดำเนินการ จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม 42

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินการ จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่