ศธจ.แพร่ประชุมเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานการศึกษาโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานการศึกษาโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่