ศธจ.แพร่ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล ประเมินผลและจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล ประเมินผลและจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที 28-29 กันยายน 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย