ศธจ.แพร่ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จัหวัดแพร่