ศธจ.แพร่ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 (pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ (รอบที่ 2)

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 (pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ (รอบที่ 2) โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ โรงพยาบาลประจำอำเภอ หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่