ศธจ.แพร่ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 (pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ (รอบที่ 3)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 (pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ (รอบที่ 3) โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ โรงพยาบาลประจำอำเภอ หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่