ศธจ.แพร่ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 (pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ (เข็มที่ 2) และพิจารณาการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้เด็กผู้ชายอายุ 12 -16 ปี

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 (pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ (เข็มที่ 2) และพิจารณาการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้เด็กผู้ชายอายุ 12 -16 ปี โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ โรงพยาบาลประจำอำเภอ หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่