ศธจ.แพร่ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด Pfizer ในเด็กนักเรียนอายุ 5 -ไม่เกิน 12 ปี

นายอดุล เทพกอม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด Pfizer ในเด็กนักเรียนอายุ 5 -ไม่เกิน 12 ปี วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมธรรมโกศัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่