ศธจ.แพร่ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2564 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม Grand Palazzo ชั้น 7 โรงแรมพลาสโซ ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม