ศธจ.แพร่ประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน การศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน การศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่