ศธจ.แพร่พิธีถวายราชสดุดี พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่