ศธจ.แพร่รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่