ศธจ.แพร่รายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จำนวน 10 ราย โดยมีนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ปฐมนิเทศ ในการนี้
นางเรณู ปราบหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์และจัดทำทะเบียนประวัติพร้อมส่งตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้บรรจุแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่