ศธจ.แพร่ร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่ ประเภทกลุ่มจังหวัดดีเด่น พร้อมเป็นต้นแบบในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่ ประเภทกลุ่มจังหวัดดีเด่น พร้อมเป็นต้นแบบ ณ อาคาร IMPACK FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี