ศธจ.แพร่ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เครื่องหมาย “ลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ” กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เครื่องหมาย “ลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ” กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหาร ครูผู้สอน แก่ นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม ,นายศราวุธ ปุญญมัย ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนเทพนารี และประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้ให้การสนับสนุน แก่นางกนกวรรณ มะลิ รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดแพร่ / พร้อมทั้ง เป็นประธานในพิธี มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 1 , ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ให้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี สังกัด หน่วยลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ในโอกาสนี้ นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทแก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่