ศธจ.แพร่ศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตามโครงการเสริมสร้างศักยถาพของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังกวัดลำปางพร้อมคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลอย่างดียิ่ง