ศธจ.แพร่ออกตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

วันที่ 4 – 5 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการช่วยเหลือบรรเทา ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ได้แก่ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อำเภอสูงเม่น และโรงเรียนอนุบาลครูนิตย์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่