ศธจ.แพร่เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ณ ห้องจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลางกลางจังหวัดแพร่ ผ่านโปรแกรม Zoom ของสำนักงาน ป.ป.ช.