ศธจ.แพร่เข้าร่วมประชุมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 1- 3 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Conference ระบบ Zoom โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่