ศธจ.แพร่เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแนวทางการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ในรูปแบบการประชุมทางไกล(Video Conference) ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่