ศธจ.แพร่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ Zoo โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่