ศธจ.แพร่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดแพร่สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดแพร่สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (ขยายเวลาบังคับใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานวนการประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่