ศธจ.แพร่เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ในรูปแบบการประชุมทางไกล(Video Conference) ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่