ศธจ.แพร่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

วัน ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางรจนา กาแก้ว ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่